Zapewnienie godnych warunków pracy w Polsce

Projekty realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu "Dialog Społeczny – Godna Praca"

Zapewnienie godnych warunków pracy w Polsce - Transmisja na żywo

Spotkanie otwierające projekt. Godna praca jest zarówno uniwersalnym problemem globalnym jak i kluczowym celem do osiągnięcia zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Istnieją jednak liczne trudności we wdrażaniu programu godnej pracy. Wyzwania te obejmują między innymi bezrobocie wśród młodych, pracę dzieci, pracę przymusową, dyskryminację, brak praw pracowniczych, nierówność płci i nieodpowiednią ochronę socjalną. Projekt realizowany ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.