Zapewnienie godnych warunków pracy w Polsce

Projekty realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu "Dialog Społeczny – Godna Praca"

3 konferencje zamykające projekt

- 31.03.202 r.-1.04.202 r. Brenna
- 07-08.04.2022 r. Poronin
- 07-08.04.2022 r. Karpacz

3 konferencje zamykające projekt
W ostatnim miesiącu realizacji projektu zorganizowano 3 konferencje zamykające projekt:
 
- 31.03.202r.-1.04.202r. w Brennej
- 07-08.04.2022 r. w Poroninie
- 07-08.04.2022 r. w Karpaczu
 
Łącznie w konferencjach wzięło udział 100 osób. Podczas konferencji podsumowano zrealizowane w ramach projektu działania, omówiono opracowany w ramach projektu podręcznik kładąc szczególny nacisk  na prezentację dobrych praktyk z zakresu godnej pracy w Norwegii. Ekspert skupił się także na problematyce związanej z tworzeniem godnych warunków pracy dla wszystkich w kontekście ustawodawstwa UE. Na zakończenie konferencji  określono przyszłe działania na rzecz poprawy warunków pracy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania trójstronnych organów dialogu społecznego, współpracy między partnerami społecznymi instytucjami rynku pracy i pracodawcami
 
Poniżej link do filmu z konferencji z Karpacza.
 
https://youtu.be/3vc0oVEZ6VM