Zapewnienie godnych warunków pracy w Polsce

Projekty realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu "Dialog Społeczny – Godna Praca"

Dialog Społeczny – Godna Praca

Dialog Społeczny – Godna Praca

Celem projektu jest promowanie środowiska pracy, które zapewnia produktywność, jest sprawiedliwe, bezpieczne i obejmuje ochronę socjalną dla rodzin pracowników, bogate możliwości rozwoju osobistego, zwiększona możliwość udziału w procesie decyzyjnym orazrówne szanse i traktowanie wszystkich kobiet i mężczyzn.